Водич кроз програме

Ова страница је намењена визуелном опису групе програма које омогућава Деценија Предузетништва. Кроз инфографике који се могу преузети и одштампати се такође може доћи и до самих програма. У случају да изабрана група тренутно нема активан програм проверите архиву реализованих програма.

Програми за постојеће фирме

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

Суфинансирамо микро и мала привредна друштва, предузетнике и задруге за:

 • Набавку нове производне опреме
  и/или машина
 • Набавка транспортно-
  манипулативних средстава
  укључених у процес производње и
  унутрашњи транспорт 
 • Набавку нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара.

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ

Суфинансирамо микро, мала и средња привредна друштва, предузетнике и задруге за:

 • Kуповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног  простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа.
 • Kуповину нове или половне
  производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње.
 • Tрајна обртна средства, која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања.
 • Набавку софтвера и других нематеријалних улагања.

Програми за младе фирме и нове предузетнике

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

За финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима; Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

 • Доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацију/ пословног или производног простора

 • Куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година)
 • Трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања;

ПРОГРАМ СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА ЗА МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Стандардизовани сет услуга који се спроводи преко акредитованих регионалних развојних агенција, у смислу овог програма, представља шест група стандардизованих услуга.