Ученичка компанија

Подршка обухвата доделу 10 милиона динара средстава Министарства привреде организацији која спроводи програм ”Ученичка компанија” у средњим школама у Србији. Програм Ученичка компанија обухвата следеће активности: Припрема и дистрибуција материјала ученицима и наставницима за спровођење Програма; Организација и спровођење тродневне акредитоване обуке за наставнике, будуће менторе у ученичким компанијама; Организације менторске подршке у школама коју спроводе представници пословне и академске […]

Дуално образовање

Дуално образовање је модел наставе у средњем стручном образовању и васпитању који предвиђа да ученици истовремено стичу теоријска знања у школи и практична знања и вештине у компанијама. Циљ увођења дуалног одбразовања је да се одговори на потребе привреде за адекватним кадровима. Корист од увођења дуалног образовања је велика и за компаније и за младе који по завршетку школовања нису […]