ПРОГРАМ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID – 19

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања изазваног пандемијом вируса COVID – 19 обезбеди подршка привредним субјектима за набавку обртних средстава као и за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави. ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За релизацију Програма издвојено је 24 000 […]

Подстицаји домаћим и страним инвеститорима

ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА ПРИЈАВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У ПРОИЗВОДНИМ СЕКТОРИМА ЗА КОЈЕ СЕ МОГУ ДОДЕЛОТО СРЕДСТВА ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Развојна агенцијаСрбије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.320.000.000,00 РСД бесповратних средстава ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Активан програм, почео с применом у 2019. години РОК ЗА ПРИЈАВУ:  У току календарске године РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Између […]

Подстицај прехрамбеној индустрији

ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊАУ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА ПРИЈАВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У ПРОИЗВОДНИМ СЕКТОРИМА ЗА КОЈЕ СЕ МОГУ ДОДЕЛИТИ СРЕДСТВА ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Развојна агенцијаСрбије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.320.000.000,00 РСД бесповратних средстава ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Активан програм, почео с применом у 2019. години РОК ЗА ПРИЈАВУ:  У току календарске године РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ […]

Подршка за неразвијена подручја

КРЕДИТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ПОСЛУЈУ У НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НОСИЛАЦ ПРОГРАМА:  Фонд за развој РС ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА […]

Развојни програм

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2020. ГОДИНИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ, СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ЗАДРУГАМА, С ТИМ ДА СРЕДСТВА НЕ МОГУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА РАДИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЦИЗИРАНИХ УРЕДБОМ ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 850.000.000,00 РСД бесповратних средстава уз додатна кредитна средства ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 03. фебруар 2020. године РОК […]

Подстицаји филмској индустрији

ДОДЕЛA ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРАВНИМ ИЛИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА ЧИЈИ СЕ РАЧУН И ЧИЈИМ СЕ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИРА, OДНОСНО СУФИНАНСИРА ПРОИЗВОДЊА АУДИОВИЗУЕЛНОГ ДЕЛА ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Комисија за доделу подстицаја, Министарство привреде, Филмски центар Србије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 700.000.000,00 РСД бесповратних средстава ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2020. године РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ […]

Набавка опреме

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2020. ГОДИНИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ЗАДРУГАМА, ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ/ ГРАЂЕВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, пословне банке и лизинг компаније: 1.      PROCREDIT БАНК А.Д. Београд 2.      CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад 3.      BANCA INTESA А.Д. Београд4.      БАНКА […]

Инвестициони кредити

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА – ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ,  СРЕДЊИМ И ВЕЛИКИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за развој РС ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 7.000.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Aктиван програм РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Током целе године РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана од дана комплетирања документације МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ […]