Субвенције за туристичке агенције

Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије ЦИЉНА ГРУПА: Туристичке агенције, организатори туристичког путовања, регистроване на територији Републике Србије, које поседују прописану лиценцу ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство трговине, туризма и телекомуникација ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Фебруар 2020 године РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 20.11.2020. године […]

Подстицаји за хотелски бањски туризам

ФИНАНСИЈСКЕ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА У СЕКТОРУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У БАЊСКИМ И КЛИМАТСКИМ МЕСТИМА ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА КОЈА ПРИЈАВЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У ПРОИЗВОДНИМ СЕКТОРИМА ЗА КОЈЕ СЕ МОГУ ДОДЕЛИТИ СРЕДСТВА ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде и Развојна агенцијаСрбије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.320.000.000,00 РСД бесповратних средстава ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Активан програм, почео с применом у 2019. години РОК ЗА ПРИЈАВУ:  […]