Програм паметни почетак

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност ЦИЉНА ГРУПА: Mикро и мала привредна друштва и тимови ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 85% од одобреног буџета пројекта (максимално до 30.000 евра), док најмање 15% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда. ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2021. године РОК ЗА ПРИЈАВУ: 60 дана од дана расписивања јавног позива РОК […]

Факторинг банака уз АОФИ осигурање

Факторинг банака уз АОФИ осигурање Финансирање извозника ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АД, Ужице ЦИЉНА ГРУПА: Извозници са оствареним извозом од минимум ЕУР 100.000,00 ТИП МЕРЕ: Факторинг ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм траје током целе године РОК ЗА ПРИЈАВУ: Програм траје током целе године РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  до 30 дана ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: РСД 4.700.000.000,00 МИНИМАЛНИ […]

Сајмови – наступ на националном штанду

ПРОГРАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА – НАСТУП НА НАЦИОНАЛНОМ ШТАНДУ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА РЕГИСТРОВАНИМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ, ОДНОСНО ПРУЖАЊЕМ УСЛУГА, А У СКЛАДУ СА АКТУЕЛНИМ ПОЗИВОМ ЗА АКТУЕЛАН САЈАМ ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За 2020.годину организује се наступ на 19 међународних сајмова. За реализацију овог програма опредељен је […]

Програм сарадње науке и привреде

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност ЦИЉНА ГРУПА: Mикро, мала и средња привредна друштва ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија (максимално до 300.000 евра). ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 22. фебруар  2021. […]

Промоција извоза

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ММСП У 2020. ГОДИНИ ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ИЗ ПРЕХРАМБЕНОГ СЕКТОРА И СЕКТОРА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ – ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕШТАЈА КОЈА КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ СВОЈИХ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ МОГУ ДА УВЕЋАЈУ СВОЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ ЗА ИЗВОЗ ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 150.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:  децембар 2020. године РОК ЗА ПРИЈАВУ:  23. фебруар 2021. године РОК ЗА […]

Финансијска подршка иновационим пројектима

ФИНАНСИЈСКАПОДРШКА ИНОВАЦИОНИМ ПРОЈЕКТИМА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИНОВАЦИОНИХОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНУ ПОДРШКУ ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ(ПОСЛОВНОТЕХНОЛОШКИ ИНКУБАТОРИ И НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарствопросвете науке и технолошког развоја – 137.500,00 РСД ПОЧЕТАКРЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: јуни 2019 НОСИОЦИПРОГРАМА: Министарство просвете науке и технолошког развоја Иновациони пројекти регистрованих иновационих организација за непосредан резултат имају стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у […]

Програм суфинансирања иновација

Програм суфинансирања иновација ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност ЦИЉНА ГРУПА:  Mикро, мала и средња привредна друштва ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за микро и мала предузећа, односно 60% од одобреног буџета пројекта за средња предузећа (максимално до 300.000 евра), док најмање 30%, односно 40% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда. ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: […]

Такмичење – Најбоља технолошка иновација

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС у сарадњи са институцијом/институцијама које испуне прописане услове из Јавног позива ТИП МЕРЕ : Бесповратна буџетска средства која су намењена за финансирање послова организације, реализације и промоције завршних активности укључујући и наградни фонд за добитнике грантова о којима одлучује жири такмичења ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   Март 2021. године РОК ЗА ПРИЈАВУ:   25.01.2021. године […]

Програм раног развоја

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност ЦИЉНА ГРУПА: Mикро и мала привредна друштва и тимови ТИП МЕРЕ:  Бесповратна средства у максималном износу од 70% од одобреног буџета пројекта (максимално до 80.000 евра), док најмање 30% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда. ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 22. фебруарв 2021. године РОК ЗА ПРИЈАВУ:  29. април 2021. године до 15.00 часова […]