ЕУ за Србију – ЕБРД

Мала и средња предузећа у Србији (МСП) ће имати прилику да унапреде своју конкурентност захваљујући новом програму „ЕУ за Србију – ЕБРД саветодавна подршка МСП“. Путем прилагођене саветодавне подршке и подучавања од стране домаћих и међународних саветника, програм ће помоћи малим и средњим предузећима у Србији да повећају конкурентност и унапреде своје пословање. Програм подржава Европска унија (ЕУ) са 2 […]

ЕУ ПРО

Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО ЕУ ПРО треба да допринесе укупном друштвено-економском развоју 99 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. Европска унија је за овај трогодишњи програм који је почео у јануару 2018. определила средства у износу од 25 милиона евра. Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) спроводи […]

EASI

EASI ПРОГРАМ у периоду 2014-2020. године Програм за запошљавање и социјалне иновације EASI је финансијски инструмент за подстицај квалитетног и одрживог запошљавања, уз обезбеђивање одговарајуће социјалне заштите, борбу против социјалне искључености и сиромаштва, као и побољшање радних услова. Европски инвестициони фонд (EIF) и Ерсте Банка Србија потписали су уговор о гаранцијама, са циљем подршке микро-предузећима у Србији (микрофинансирање и социјално […]

WBEDIF

WB EDIF– Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана WB EDIF је најважнија платформа преко које ЕУ пласира финансијску подршку развоју МСПП у региону Западног Балкана, уз ко-финансирање европских финансијских институција (EIB; EIF; EBRD; KfW). WB EDIF партнери су до сада инвестирали 275 милиона евра у платформу (150 милиона евра ЕУ средстава), што је резултирало са 650 милиона евра […]

APEX

APEX – од 150 мил ЕУР – Европска инвестициона банка (EIB) унапређује приступачност и расположивост повољних кредитних линија кроз пласирање кредита обезбеђених гаранцијом државе. Средства су намењена за финансирање извозно оријентисаних малих и средњих предузећа, али и предузећа у фазама раста и развоја. Средства прва четири зајма, у укупном износу од 565 милиона евра, у потпуности су искоришћена кроз реализацију 630 кредита, а […]

Хоризонт 2020

ХОРИЗОНТ 2020 – програм Европске уније за истраживање и иновације за период 2014 – 2020 године. Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације. Овај програм представља инструмент за остваривање главних циљева стратегије Европа 2020, а пре свега њене иницијативе Иновативна унија. Циљ је да се осигура стварање европске науке светске класе и омогући једноставнија сарадња између приватног […]