ЕУ за Србију – ЕБРД

Мала и средња предузећа у Србији (МСП) ће имати прилику да унапреде своју конкурентност захваљујући новом програму „ЕУ за Србију – ЕБРД саветодавна подршка МСП“. Путем прилагођене саветодавне подршке и подучавања од стране домаћих и међународних саветника, програм ће помоћи малим и средњим предузећима у Србији да повећају конкурентност и унапреде своје пословање. Програм подржава Европска унија (ЕУ) са 2 […]

Хоризонт 2020

ХОРИЗОНТ 2020 – програм Европске уније за истраживање и иновације за период 2014 – 2020 године. Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације. Овај програм представља инструмент за остваривање главних циљева стратегије Европа 2020, а пре свега њене иницијативе Иновативна унија. Циљ је да се осигура стварање европске науке светске класе и омогући једноставнија сарадња између приватног […]