Радна верзија електронске Евиденције пословних лиценци припремљена је на основу пописа административних поступака које надлежни органи спроводе на централном, републичком нивоу власти, а који су у периоду од 05. јуна 2017. до 05. јуна 2018. пописани у оквиру реформског пројекта Владе Републике Србије „Поједностављивање административних поступака и регулативе – е-ПАПИР“. Од укупно 2.490 административних поступака који су пописани у оквиру пројекта е-ПАПИР, Евиденција обухвата укупно 1.301 административни поступак који су идентификовани као пословне лиценце, односно који представљају услов за обављање одређене пословне делатности.

Упутство за коришћење

У оквиру Евиденције, пословне лиценце разврстане су у 15 различитих области. Претрагу Евиденције могуће је вршити на два начина: избором жељене области на насловној (почетној) страни (након што курсор добије облик шаке) или избором одговарајућег листа (енг. sheet) у подножју насловне (почетне) стране. На насловној (почетној) страни Евиденције налази се и поље „Све пословне лиценце“, које пружа увид у све идентификоване пословне лиценце. Поред назива, Евиденција пружа и информације о издаваоцу, линк на којем се могу пронаћи основни подаци о административном поступку (општи подаци, правни основ, сврха и опис административног поступка, потребна документација, финансијски издаци и остали елементи административног поступка) и шифру под којом је поступак уписан у бази е-ПАПИР.

Напомињемо да је реч о радној верзији Евиденције. Будући да је након окончања пописа административних поступака у оквиру пројекта е-ПАПИР почео поступак оптимизације односно поједностављивања пописаних административних поступака, који ће трајати до 2021. године, очекивано је да ће у наредном периоду и Евиденција претрпети одређене измене. Из тог разлога Евиденција ће бити ажурирана крајем 2019. и крајем 2020. године. Ради унапређења квалитета припремљене Евиденције, потребно нам је и ваше мишљење. Ваше коментаре и сугестије можете послати путем контакт форме Портала предузетништва.

Ova Evidencija pripremljena je uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost projekta Podrška Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja koji sprovodi konzorcijum koji predvodi NIRAS i ne odražava nužno stavove Evropske unije.