Представљамо вам програме нефинансијске подршке који су комбинација саветодавних услуга, обука и менторинга.

Почетницима у пословању бесплатно су на располагању неопходне информације о започињању пословања, регистрацији и оснивању МСПП, помоћ у изради пословних  планова, помоћ приликом конкурисања на расположивим  националним програмима, обуке, менторинг..