Представљамо вам програме и мере активне политике запошљавања намењене послодавцима и особама са инвалидитетом. Послодавци и незапослени могу истовремено користити више различитих програма и мера, при чему им Национална служба за запошљавање пружа оперативну и стручну подршку.