Пољопривредни произвођачи овде  се могу информисати о актуелним подстицајима у пољопривреди.

Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција  која се искључиво бави  субвенцијама у пољопривреди,  води евиденцију о свим обавезама према пољопривредницима и исплатама газдинствима по основу субвенција, брине се о регистру пољопривредних газдинстава, управља подстицајним средствима за пољопривреду из међународних извора и брине се о томе да она стигну до крајњих корисника.