Skip to main content
Програм је активан

Дигитализација

Дигитализација је један од стратешких приоритета Владе Србије јер доноси бржи привредни и друштвени развој.

Захваљујући дигитализацији у свим сферама друштва отварају се нове могућности за бољи и квалитетнији живот грађана. Дигитализација доноси и јефтиније услуге, доступније знање, а уједно подстиче креативност, иновације, инклузију и модернизацију друштава.

Дигитализација такође представља прилику да се отворе нова радна места и да се спречи одлив мозгова. То је шанса за земље у развоју да ухвате корак са технолошки развијеним земљама и смање јаз у технологијама и начину пословања.