Skip to main content
Програм је активан

Програм суфинансирања иновација

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм суфинансирања иновација

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм суфинансирања иновација

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА: Микро, мала и средња привредна друштва која развијају технолошку иновацију

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% за микро и мала привредна друштва, односно до 60% од одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва, а максимално до 500.000 евра, док најмање 30%, односно 40% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 21. јун 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 15. септембар 2023. године (до 12 часова)

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 10.030.000 ЕУР (средства се деле са Програмом раног развоја и Програмом сарадње науке и привреде, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Максимални износ који се одобрава кроз овај програм је 500.000 евра (што представља најмање 70% за микро и мала привредна друштва, односно 60% за средња привредна друштва од укупно одобреног буџета пројекта)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска средства за комерцијализацију истраживања и развоја. Програм има за циљ даљи развој постојећих иновативних привредних друштава заснованих на знању и подстицање успостављања сарадње са међународним партнерима.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства за реализацију Програма суфинансирања иновација се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:
• Људски ресурси (може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
• Опрема и материјал за истраживање и развој (који се користи у пројектне сврхе, укључујући купљену опрему, као и изнајмљену или узету на лизинг изнајмљену опрему, као и онлајн услуге и алате);
• Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
• Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
• Пословно саветовање (максимум 10% одобреног буџета пројекта; развој пословања, истраживање тржишта);
• Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:
• Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
• Подносилац Пријаве је већински приватно микро, мало или средње предузеће, основано у Србији складу са важећим Законом о рачуноводству, искључујући новооснована правна лица онако како су дефинисана у складу са овим законом;
• Подносилац Пријаве је остварио пословни приход у висини од најмање ЕУР 300.000 у претходној или текућој пословној години и послује са добитком. Могуће је подношење само једне пријаве по јавном позиву.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација и сет неопходне документације објављују се на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-sufinansiranja-inovacija

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност
+381 11 655 56 96
matchinggrants@inovacionifond.rs