Локални акциони план за запошљавање – Панчево

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Град Панчево

НАЗИВ ПРОГРАМА : Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2021. годину

ЦИЉНА ГРУПА : незапослена лица са територије града Панчева

ТИП МЕРЕ : У оквиру ЛАПЗ 2021, у оквиру мере самозапошљавање биће додељена бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : 22. јануар 2021. године отворен јавни позив за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима– привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2021. годину

РОК ЗА ПРИЈАВУ : биће одређен јавним позивима који ће бити расписани за појединачне мере ЛАПЗа

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : биће одређен јавним позивима

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 4.976.688 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : биће одређен по доношењу ЛАПЗ 2021

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : У оквиру ЛАПЗ 2021, а који ће бити донет након усвајања НАПЗ за 2021. годину биће предвиђено више мера активне политике запошљавања, од којих су најважније субвенције за самозапошљавање и правно-финансијска подршка почетницима у бизнису

НАМЕНА ПРОГРАМА : детаљно ће бити дефинисана Локалним акционим планом за запошљавање града Панчева за 2021. годину.

УСЛОВИ : биће дефинисани Локалним акционим планом за запошљавање града Панчева за 2021. годину

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : www.pancevo.rs

КОНТАКТ :
Гордана Ћирић
gordana.ciric@pancevo.rs
013/ 308 961