Подршка послодавцима за запошљавање незапослених лица и теже запошљивих категорија у које спадају жене, инвалиди, особе старије од 50 година – Темерин

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Општина Темерин

НАЗИВ ПРОГРАМА : Подршка послодавцима за запошљавање незапослених лица и теже запошљивих категорија у које спадају жене, инвалиди, особе старије од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања.

ЦИЉНА ГРУПА : Жене, инвалиди, особе старије од 50 година, незапослена лица са евиденције НСЗ

ТИП МЕРЕ : бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : март 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : До утрошка средстава

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 45 дана за закључивање Уговора

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 2.600.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 130.000,00 РСД- једнократна помоћ

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Спровођењем наведених програма и мера жели се подстаћи отварање нових радних места, улагање у компетенције и вештине дугорочно незапослених као и теже запошљивих категорија становништва. Истовремено то ће представљати подршку послодавцима који имају потребу за ангажовањем радника кроз неку од наведених мера, активно учешће локалне самоуправе у развоју МСП. Циљ овог програма је подршка и женској популацији(константан тренд на евиденцији НСЗ више пријављених жена од мушкараца)- подршка младим женама и женама преко 50 година које нису у могућности да нађу запослење. Финансијска подршка у виду једнократне исплате за планирану годину.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања.

УСЛОВИ : Критеријуми за учешће у програму: пребивалиште на територији општине Темерин, регистрована предузетничка радња или предузеће (АПР подаци) на територији општине Темерин.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : Конкурс још није објављен

КОНТАКТ :
Наташа Глигориевић
natasa.gligorevic@temerin.rs
0628841523