Skip to main content
Програм је активан

ЕУ ПРО

Програм подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО

ЕУ ПРО треба да допринесе укупном друштвено-економском развоју 99 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. Европска унија је за овај трогодишњи програм који је почео у јануару 2018. определила средства у износу од 25 милиона евра. Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) спроводи Програм у сарадњи са Владом Републике Србије.

У оквиру прве компоненте пројекта предвиђена је подршка намењена унапређењу конкурентности новоформираних и постојећих предузећа и повећању њихове продуктивности кроз набавку опреме и пружање додатних/пратећих услуга. У оквиру ове компоненте, предвиђена је и подршка намењена организацијама које пружају подршку привредницима у циљу унапређења њихових капацитета за подршку пословном сектору.

Више информација о програму:

http://www.eupro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-nabavku-opreme