Skip to main content
Програм је затворен

Конкурс за иновационе ваучере

Фонд за иновациону делатност је расписао јавни позив за доделу иновационих ваучера.

Mикро, малa и средњa предузећа којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе могу се пријавити за иновационе ваучере.

Једном подносиоцу пријаве може бити одобрено више иновационих ваучера у максималном износу до 2.400.000 динара. Појединачним иновационим ваучером се финансира до 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ). Ваучери се додељују по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа. Јавни позив је отворен све до утрошка опредељених средстава у износу од 100.000.000 динара.

Документација за пријаву за иновационе ваучере.