Skip to main content
Програм је затворен

Програм паметни почетак: бесповратна средства и менторска подршка

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм паметни почетак

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА: Паметни почетак

 

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

 

ЦИЉНА ГРУПА: Тимови и микро привредна друштва у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве

 

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 90% од одобреног буџета пројекта (максимално до 3.600.000 динара), док најмање 10% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

 

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за подношење пријава отворен је од 20. децембра 2022. године

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 28. фебруар 2023. године

 

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од подношења пријаве

 

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 132.000.000 динара

 

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Кроз Паметни почетак одобрава се до 3.600.000 динара (оквирно 30.000 евра), односно до 90% укупно одобреног буџета пројекта. Најмање 10% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

Сви корисници финансирања ће добити 600.000 динара (оквирно 5.000 евра) додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

 

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Кроз програм Паметни почетак Фонд пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). Корисници Програма имаће на располагању финансијску и менторску подршку, која ће им помоћи у спровођењу прве фазе истраживања тржишта, развоју производа, успостављању пословног модела и започињању припрема за следећу фазу прикупљања финансијских средстава.

 

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Следеће категорије трошкова се сматрају подобним за финансирање:

  • Људски ресурси (плате/накнаде за лица ангажована на пројекту, укључујући све социјалне доприносе и порезе на доходак за лични рад на пројекту)
  • Трошкови закупа канцеларијског простора и пословне подршке (књиговодствене услуге, правне услуге и сл.)
  • Опрема и средства потребна за развој (не укључујући коришћену или половну опрему и средства)
  • Екстерне услуге потребне за развој пословања.
  •  

УСЛОВИ:

Прихватљиви подносиоци пријава за овај програм су:

  • тимови који се састоје од 2 до 5 чланова, са најмање 51% тима који су резиденти Републике Србије, и
  • микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених.

У случајевима када пријаву подноси тим, уколико је финансирање одобрено, од подносиоца ће се захтевати да оснују предузеће у складу са Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано привредно друштво мора бити у 100% власништву предложених чланова тима. Сви чланови тима морају бити сувласници у новооснованом привредном друштву, а проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора, али најмање 51% власништва мора бити додељено члановима тима који бораве у Србији.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови и сет неопходне документације објављeни су на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/pametni-pocetak

 

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

smartstart@inovacionifond.rs