Skip to main content
Програм је затворен

Расписан јавни конкурс за субвенције за набавку машина и опреме у 2024.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина и опреме у 2024. години ради повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини.

Укупан износ бесповратних средстава износи 80.000.000 динара.

Износ средстава одобрава се до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке и других трошкова.

Средства се одобравају у висини од најмање 200.000 динара до највише 3.000.000 динара.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Исплата се врши по принципу рефундације.

Рок за подношење пријава је до 30. јануара 2024. године.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4072 или 0800/021027 сваког радног дана, од 10:00 до 14:00 часовa.

Више информација о јавном позиву можете пронаћи овде.