COSME – Програм за конкурентност малих и средњих предузећа за период 2014 – 2020

Програм је АКТИВАН

Активности у оквиру COSME програма које се спроводе у Републици Србији унапређују приступ финансирању за мала и средња предузећа кроз инструмент кредитних гаранција и инструменте капитала за улагање у раст и развој предузећа, који омогућава пласман кредита привредницима по повољнијим условима, а спроводи се преко комерцијалних банака у Србији.

Вредност целог програма COSME за период од 2014-2020 је 2.3 милијарде евра. Ова средства су намењена не само нашој земљи, већ свим земљама чланицама ЕУ, али и онима који то нису, а која су приступила COSME програму (њих 7).

За више информација о програму COSME можете да погледате нa:

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

За расположива средства  из  програма COSME више информација:

https://www.unicreditbank.rs/rs/biznis/finance/eufondovi.html#cosme

http://www.bancaintesa.rs/kreditni-poslovi/kreditni-poslovi/cosme-%E2%80%93-krediti-za-trajna-obrtna-sredstva-sa-garancijom-eif.2301.html

http://www.halkbank.rs/cosme-program.nspx

https://www.otpsrbija.rs/cosme-program/

https://www.erstebank.rs/sr/Mala-preduzeca-i-preduzetnici/krediti

https://www.kombank.com/sr/privreda/krediti-cosme-program