Skip to main content
Програм је активан

Очување привредне активности и постојећег броја запослених

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Градска управа Нови Пазар

НАЗИВ ПРОГРАМА : Програм доделе финансијских средстава у циљу очувања постојеће запослености у привреди

ЦИЉНА ГРУПА : Привредни субјекти који послују на територији општине и који имају минимум 25 запослених са пуним радним временом, најмање три месеца пре подношење пријаве на конкурс

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : март 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 15 дана од објављивања конкурса на званичном сајту општине

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 1200000 рсд

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 1200000 рсд

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Очување привредне активности и постојећег броја запослених на територији општине Црна Трава

НАМЕНА ПРОГРАМА : помоћ за очување броја запослених

УСЛОВИ : Да имају минимално 25 запослених са пуним радним временом најмање три месеца пре подношење пријаве на конкурс; Достављање потребе документације у складу са конкурсом Да обавештава Општинску управу о свакој промени која је од утицаја на реализаицији уговорене обавезе

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : www.opstinacrnatrava.org.rs

КОНТАКТ :
Иван Синадиновић
ivan.sinadinovic@opstinacrnatrava.org.rs
016/811-118