Skip to main content
Програм је активан

Подршка економском развоју и промоција предузетништва

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Општина Деспотовац

НАЗИВ ПРОГРАМА : Подршка економском развоју и промоција предузетништва

ЦИЉНА ГРУПА : Предузетници, микро, мала и средња правна лица са седиштем на територији општине Деспотовац.

ТИП МЕРЕ : Општина Деспотовац субвенционише део каматне стопе за кредите намењене развоју привредних субјеката на територији општине Деспотовац.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : април 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2021.године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 1.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : привредни субјекат може остварити право на субвенционисање камате у укупном износу од највише 200.000,00 динара у току године.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Општина Деспотовац субвенционише део каматне стопе за кредите намењене развоју привредних субјеката на територији општине Деспотовац.

НАМЕНА ПРОГРАМА : 1.набавка обртних средстава; 2.трошкове набавке машина и опреме ради осавремењивања процеса производње; 3.инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу у циљу развоја предузетништва и 4.изградња, реконструкција и адаптација пословног простора.

УСЛОВИ : Право на субвенционисање каматне стопе имају привредни субјекти који су: 1.разврстани у складу са законом на микро, мала и средња правна лица и предузетници са седиштем на територији општине Деспотовац; 2.своју делатност обављају искључиво на територији општине Деспотовац; 3.измирили су обавезе по основу јавних прихода буџета општине Деспотовац;

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : Јавни позив биће објављен на званичном сајту Општине Деспотовац www.despotovac.rs у одељку конкурси.

КОНТАКТ :
Јелена Рацић
ler.despotovac@gmail.com
064 877 47 67