Skip to main content
Програм је затворен

GOVTECH ПРОГРАМ

GovTech програм има за циљ да подстакне јавни сектор да користи иновативно технолошка решења у пружању услуга и у свом пословању, те да на тај начин убрза дигиталну трансформацију јавног сектора и „отвори врата“ дисруптивним технологијама. Овим приступом у модернизацији јавног сектора промовише се једноставна, ефикасна и транспарентна државна администрација са фокусом на грађанe. Један од начина у овом приступу је сарадња јавног сектора са иновативним субјектима, који користећи податке, дисруптивне технологије и иновативне методологије, креирају производе и услуге којима се решавају изазови у јавном сектору.

За реализацију GovTech програма обезбеђено је 150.000.000 динара из буџета Републике Србије. Средства су намењена за финансирање решавања изазова која буду изабрана у првој фази програма.

Фазе реализације:

  • Прва фаза: Субјекти јавног сектора подносе пријаве у којима кандидују проблеме, односно изазове са којима се суочавају, а за које на тржишту није доступно адекватно решење.

           Резултат прве фазе је листа одобрених изазова јавног сектора за које ће се у другој фази тражити иновативно решење.

  • Друга фаза: Иновативни субјекти и научноистраживачке организације подносе пријаве са иновативним решењима за изазове јавног сектора, изабране у првој фази програма.

Услови за конкурисање:

  • Субјекат јавног сектора из следећих категорија:

– Директни и индиректни буџетски корисници Републике Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе;

– Народна банка Србије;

– Јавне агенције основане у складу са законом који уређује јавне агенције, укључујући све регулаторне и надзорне институције, комисије, заводе, фондове, савете и друге субјекте чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа или су под контролом државе;

– Сви органи и организације који су основани законом или чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и тела чији су оснивачи ти органи и организације;

– Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и субјекти чији је оснивач јавно предузеће;

– Правна лица над којима Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања.

Документација која се подноси приликом пријаве:

  • Пријавни образац потписан од стране подносиоца пријаве, односно одговорног/овлашћеног лица јавног субјекта.

Пријавни образац и Приручник програма можете преузети на интернет страници Документација.

Јавни позив је доступан путем линка и односи се на прву фазу Програма.

Пријаве се подносе у електронском формату (.pdf). на адресу: govtech@inovacionifond.rs

Јавни позив: отворен од 21. септембра до 15. новембар 2023. године у 14.00 часова.

Контакт: govtech@inovacionifond.rs