Skip to main content
Програм је активан

Удружење пословних жена Србије

Удружење пословних жена Србије од свог оснивања, 1998. године ради на унапређењу активности усмерених ка развоју женског предузетништва у Србији. Примарни циљеви Удружења пословних жена Србије, на којима оно успешно ради већ 20 година су економско оснаживање жена, подршка повећању броја жена које започињу сопствени бизнис, повећање видљивости жена које су власнице предузећа, охрабривање власница фирми да шире своја пословања, њихово стално учење, умрежавање на локалном, регионалном и међународном нивоу као и промоција друштвене одговорности и иновативности. Такође, битан је и утицај на креаторе политика развоја малих и средњих предузећа (МСП) у циљу побољшања пословне климе за предузетнице, као и видљивости њиховог доприноса развоју привреде.

Удружење обухвата мрежу од 10 локалних удружења која броји више од 900 чланица и водећа је национална организација предузетница. УПЖ Србије је реализовало 135 пројеката у области економског оснаживања жена и подршке њиховим предузетничким пројектима и иницијативама, а 4.400 жена је прошло кроз различите видове едукације, њих 200 је започело сопствене бизнисе. Чланице УПЖ Србије у Београду упошљавају 4.029 радника.

Два највидљивија пројекта Удружења су „Цвет успеха за жену змаја“, додела награда за најбољу предузетницу у Србији и обележавање Међународног Дана девојчица у ИКТ-у.

Више информација:www.poslovnezene.org.rs