EU за Србију – Финансирање МСПП

Програм је АКТИВАН

ГАРАНЦИЈСКА ШЕМА

ИПА пројекат ”ЕУ за Србију- финансијска средства за МСПП” представља спровођење гаранцијске шеме и унапређење капацитета МСП за приступ различитим облицима финансирања. Вредност пројекта је 20 милиона евра, а ова гаранцијска шема ће путем ефекта полуге омогућити нове кредите у износу од најмање 180 милиона евра. Захваљујући програму кредитних гаранција, финансијски посредници ће моћи да обезбеде кредите МСП под повољнијим условима. Повољности ће се разликовати од банке до банке, али ће се огледати у:
• повољнијим роковима доспећа кредита,
• нижим трошковима задуживања,
• смањењу захтеваних залога
• и проширењу кредитирања на ризичнија МСП (микро и предузећа у раној фази развоја – мање од 3 године).
Списак изабраних банака:
• Banca Intesa ad Београд (tel: 011 310 88 88, kontakt@bancaintesa.rs)
• ProCredit банка (tel: 011 2057 000, info@procreditbank.rs)
• UniCredit банка (tel: 011 3777 888, kontakt@unicreditgroup.rs)
• Комерцијална банка ад Београд (tel: 011 20 18 600, krediti@kombank.com)
• Raiffeisen banka ad Beograd (tel: 011 302 6800, info@raiffeisenbank.rs)
Индиректно управљање је поверено Европском инвестиционом фонду (ЕИФ). Иако су средства обезбеђена из националних ИПА програма, механизам спровођења ће остати исти као и за регионалне програме у оквиру Програма за развој предузећа и иновације Западног Балкана (WB EDIF).
Више информација на http://www.eif.org/what_we_do/resources/wbedif/index