Skip to main content
Програм је у припреми

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УСВАЈАЊЕ ПРИНЦИПА ПОСЛОВАЊА У МЕЂУНАРОДНИМ ЛАНЦИМА ВРЕДНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије

ЦИЉНА ГРУПА : Привредна друштва регистрована у Републици Србији која могу да испуне услове за укључење у ланце добављача МНК.

ТИП МЕРЕ: Овим програмом РАС, кроз суфинансирање оправданих трошкова пројектних активности, одобрава бесповратна средства ради реализације активности које су подржане овим програмом.  У зависности од врсте одобрених пројектних активности, РАС ће суфинансирати пројекте Корисника Програма кроз: рефундацију целокупног износа бесповратних средстава, а након завршетка пројектних активности.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2. квартал 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  60 дана

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  45 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 50.000.000,00 дин.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: износ de minimis државне помоћи који се додељује Кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године

НАМЕНА ПРОГРАМА: Програм подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности пружа могућност привредним друштвима да унапреде своје пословне перформансе, стекну знања и испуне услове да постану добављачи МНК.

Циљ Програма је успостављање и унапређење капацитета привредних друштава за укључивање у међународне ланце вредности. Бесповратна средства која се одобравају у складу са Програмом могу се доделити у вези реализације пројектних активности, односно мера интервенција које се односе на улагање у нематеријалну имовину и/или консултантску подршку.

КОНТАКТ :

Оља Павловић – olja.pavlovic@ras.gov.rs

Марија Кабадајић – marija.kabadajic@ras.gov.rs