Skip to main content
Програм је затворен

Моја прва плата

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА

Незапослена лица без радног искуства

Послодавци који подносе пријаву за оспособљавање незапослених лица

ТИП МЕРЕ

Програм оспособљавања за рад

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  17. август 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: :

  1. август – 25. септембар 2020. године – Пријава послодаваца
  2. октобар – 15. октобар 2020. године – Пријава незапослених лица

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:

  1. октобар – 31. октобар 2020. године – Избор кандидата од стране послодаваца. По истеку наведеног периода, у року од 7 дана – формирање коначне ранг листе послодаваца са изабраним кандидатима

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 2.000.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

20.000,00 РСД за лица са средњим образовањем

  1. 000,00 РСД за лица са високим образовањем

 

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

Јавни позив доступан је на сајту Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), сајту Моја прва плата (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Овим програмом даје се могућност младима без радног искуства да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје могућности за запошљавање.

Програм се спроводи код послодавца који припада приватном или јавном сектору, а приоритет за укључивање у програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе.

У програм је планирано укључивање 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства и налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци.

Током трајања програма Национална служба за запошљавање исплаћује новчану накнаду у износу од 20.000 динара младима са средњим образовањем, односно 24.000 динара младима са високим образовањем, на месечном нивоу.

 

Национална служба за запошљавање такође, уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, за младе укључене у овај програм.

Прва фаза реализације програма је намењена искључиво послодавцима, који у периоду од 17.08.2020. до 25.09.2020. године се пријављују на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Друга фаза реализације програма је намењена незапосленим лицима, који ће се у периоду од 01.10.2020. до 15.10.2020. године пријављивати на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Трећа фаза реализације програма је избор кандидата од стране послодаваца у периоду од 16.10.2020. до 31.10.2020. године. Коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима биће доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs почев од 01.11.2020. до 07.11.2020. године.

Четврта фаза реализације програма је потписивање тројног уговора између националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма, у периоду од 08.11.2020. до 07.12.2020. године.