Skip to main content
Програм је у припреми

Start up- програм за почетнике и младе 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије

ЦИЉНА ГРУПА : микро и мала привредна друштва и предузетници регистровани у АПР-у

ТИП МЕРЕ : финансијска подршка (бесповратна средства 30%-40% +кредитна средства 70%-60%; за привредне субјекте у власништву физичког лица до 35 година старости: бесповратна средства 35%-45%+кредитна средства 65%-55%)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: први квартал 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: до затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  :  300.000.000,00 RSD бесповратних средстава + кредитна средства Фонда за развој

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Привредни субјекти до 2 године старости:

Однос 70%-30%

Износ за правна лица и предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно
Минимални 280.000,00 РСД 120.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 4.200.000,00 РСД 1.800.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

 

 

Однос 60%-40%

Износ за правна лица и предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно
Минимални 240.000,00 РСД 160.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 3.600.000,00 РСД 2.400.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

 

Привредно субјекти до 5 година старости чији су власници млади до 35 година старости:

 

Однос 65%-35%

Износ за правна лица и предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно
Минимални 260.000,00 РСД 140.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 3.900.000,00 РСД 2.100.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

 

 

Однос 55%-45%

Износ за правна лица и предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно
Минимални 220.000,00 РСД 180.000,00 РСД 400.000,00 РСД
Максимални 3.300.000,00 РСД 2.700.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

 

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: финансијска подршка за почетнике у пословању са посебним освртом на младе предузетнике до 35 година старости

НАМЕНА ПРОГРАМА: одобравање подстицајних средстава за набавку опреме, машина и доставних возила, нових или половних до 5 година старости, за текуће одржавање производног и/или пословног простора до вредности улагања од 1.000.000,00 RSD и оперативне трошкове који могу износити до 20% од вредности инвестиције за коју се потражују средства Програма.

УСЛОВИ:   Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају новоосновани предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, најраније две године у односу на годину подношења захтева, као и новоосновани предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година. Оснивач привредног субјекта може бити искључиво физичко лице.  Остали услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација, као и информација о условима кредита код Фонда, биће објављени на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs, као и на Порталу предузетништва www.preduzetnistvo.gov.rs