Skip to main content
Програм је активан

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Секретаријат за привреду града Београда

НАЗИВ ПРОГРАМА : Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништвана територији града Београда за 2021. годину

ЦИЉНА ГРУПА : предузетници, микро и мала привредна друштва

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : 02.04. 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 23.04.2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 30 дана од дана закључења Јавног конкурса

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 20.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : до 1.000.000,00 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Предмет Јавног конкурса је додела бесповратних финансијских средстава у максималном износу до 1.000.000,00 динара по кориснику за куповину једног или више основних средстава (машина и опреме), уз обавезу запошљавања једног незапосленог лица са пуним радним временом са евиденције Националне службе за запошљавање, са територије града Београда на период од минимум једне године.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Подршка развоју привредних субјеката, подршка запошљавању незапослених лица, афирмација и подршка женског предузетништва и родне равноправности, унапређење пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побољшање постојећих пословних линија, покретање нових предузетничких активности, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности, као и очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места, јачање конкурентности привредних субјеката, стимулисање стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва на територији града Београда.

УСЛОВИ : На Јавном конкурсу могу да учествују привредни субјекти који испуњавају следеће услове: 1) Да су регистровани и имају седиште на територији града Београда, као и да обављају делатност на територији града Београда; 2) Да су регистровани најмање годину дана до дана објављивања Јавног конкурса; 3) Да је привредни субјекат код надлежне Агенције за привредне регистре разврстан као предузетник, микро или мало правно лице; Остали услови које морају да испуне подносиоци пријавa за доделу бесповратних средстава су дефинисани у Jaвном конкурсу за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2021. годину.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : Текст Јавног конкурса за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2021. годину и Пријава се налазе на линку: https://bit.ly/3mcPsgJ

КОНТАКТ :

Мирјана Богдановић

mirjana.bogdanovic@beograd.gov.rs

011/715-73-56

 

КОНТАКТ :
Мирјана Богдановић
mirjana.bogdanovic@beograd.gov.rs
011/715-73-56