Skip to main content
Програм је активан

Јавни конкурс за подршку развоја иновативних делатности

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Секретаријат за привреду града Београда

НАЗИВ ПРОГРАМА : Јавни конкус за подршку развоја иновативних делатности са територије града Београда за 2021. годину

ЦИЉНА ГРУПА : предузетници, микро и мала привредна друштва

ТИП МЕРЕ : Бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : јун 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 30 дана од дана објављивања Јавног конкурсa

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 30 дана од дана закључења Јавног конкурса

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 10.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : у припреми

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Развој нових иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварања нових технолошких предузећа, повећања конкурентске способности привредних субјеката и укључивања у међународне тржишне токове.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Додела бесповратних средстава привредним субјектима као подршка у развоју иновације и подршка трошковима пословања у периоду од једне године.

УСЛОВИ : Услове које морају да испуне подносиоци пријавa за доделу бесповратних средстава биће дефинисани су у Одлуци о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја иновативних делатности и Jaвном конкурсу за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности на територији града Београда за 2021. годину

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ :
Мирјана Богдановић
mirjana.bogdanovic@beograd.gov.rs
011/715-73-56