Skip to main content
Програм је активан

Програм подршке малим и средњим предузећима

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Градска управа Града Кикинде

НАЗИВ ПРОГРАМА : Програм подршке малим и средњим предузећима

ЦИЉНА ГРУПА : Предузетници и мала предузећа

ТИП МЕРЕ : бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : Друга половина 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : Октобар 2021.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : Новембар 2021

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 2.000.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 75.000,00 – 400.000,00 динара. Максимални износ гранта је половина вредности.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Субвенција по конкурсу за мини инвестиције за сектор малих и средњих предузећа, ИТ сектор и предузетништво.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Набавка машина, опреме, репроматеријала у висини од половине вредности.

УСЛОВИ : Право на коришћење бесповратних средстава имају предузетници, микро, мала и средња предузећа (према класификацији Агенције за привредне регистре) која послују на територији Града Кикинда. Бесповратна средства се не могу користити за делатности примарне пољопривредне производње. Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности предметних машина и опреме са урачунатим ПДВ-ом (уколико је продавац опреме у систему ПДВ-а).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : Конкурс из 2019. године

КОНТАКТ :
Саша Танацков
sasa.tanackov@kikinda.org.rс
0648968179