Skip to main content
Програм је активан

Програм локалног економског развоја града

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Градска управа за послове органа Града

НАЗИВ ПРОГРАМА : Програм локалног економског развоја града Крагујевца 2021-2023

ЦИЉНА ГРУПА : мала и средња предузећа – металски и ИКТ сектор

ТИП МЕРЕ : бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : април 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ : мај-јун 2021

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : јун 2021

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 10000000рсд

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 200000 – 1000000

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Програм је конципиран да пружи подршку локалној привреди, да спроведе активности везане за инвестиционе пројекте чиме се омогућава, између осталог, проширење капацитета, увођење нових чистих технологија еколошки прихватљивијих, као и пружање подршке активностима истраживања и развоја које захтевају инвестиционе пројекте привредних субјеката.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Помоћ локалној привреди кроз пружање подршке у реализацији различитих активности привреде које се односе на редовне месечне активности привредника, промоцију локалне привреде и активности везане за унапређење конкурентности.

УСЛОВИ : Пословни план са инвестиционим планом који треба да омогуће локалној самоуправи да утврди да је додела средстава пре свега неопходна ради: 1) знатног повећања величине пројекта, или 2) знатног повећања укупног износа средстава које корисник улаже у пројекат, или 3) знатно повећање брзине реализације пројекта, или 4) реализације пројекта који се не би реализовао без доделе средстава.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : www.kragujevac.rs

КОНТАКТ :
Никола Пауновић
npaunovic@kg.org.rs