Skip to main content
Програм је активан

Програм доделе помоћи предузетницима и микро и малим привредним друштвима

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Канцеларија за локални економски развој у сарадњи са пословним банкама са којима град Пирот има потписане споразуме о пословно-техничкој сарадњи

НАЗИВ ПРОГРАМА : Програм доделе помоћи предузетницима и микро и малим привредним друштвима субвенционисањем камате на кредите пословних банака

ЦИЉНА ГРУПА : Предузетници, микро и мала привредна друштва која већ послују

ТИП МЕРЕ : Субвенционисани кредити – Град плаћа у потпуности или већим делом камату на инвестиционе кредите зависно од потписаних споразума са банкама

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : април 2021

РОК ЗА ПРИЈАВУ : До утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2021. год

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 7 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 2000000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : Максималан износ кредита по кориснику је 3.000.000,00 РСД

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : За доделу помоћи путем ове мере могу аплицирати предузетници и микро и мала привредна друштва која имају седиште и обављају регистровану делатност на територији града Пирота, чија делатност није забрањена јавним позивом и који испуњавају потребне услове за добијање кредитних средстава прописаних од стране пословних банака са којима Град има потписане уговоре о пословно техничкој сарадњи. За помоћ не могу аплицирати послодавци чија је претежна делатност регистрована у области: 1. Примарне пољопривредне производњe, и 2. Трговине (малопродаје и велепродаје), осим послодаваца са регистрованом делатношћу 4520-Одржавање и поправка моторних возила, који могу поднети захтев за кредитнa средства.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Кредитна средства се могу одобрити за: куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног или пословног простора; куповину нових или половних машина и опреме (не старијих од 5 год.); набавку софтвера; набавку нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара; друге програме који воде унапређењу пословања на територији града и у складу су са објављеним јавним позивом.

УСЛОВИ : Право пријаве за субвенционисане кредите имају предузетници, микро и мала привредна друштва са територије града Пирота који послују минимим 1 годину и који немају регистровану делатност у оквиру примарне пољопривредне производње и трговине.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : pirot.rs

КОНТАКТ :
Ненад Петровић
nenad.petrovic@pirot.rs
010/551-231