Skip to main content
Програм је затворен

Иновациони ваучери

 

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА: Микро, мала и средња предузећа којима су потребне услуге научноистраживачког сектора како би подигли ниво иновативности својих производа и постали конкурентнија на тржишту.

 ТИП МЕРЕ:  Бесповратна средства у форми ваучера, у износу од 60% од вредности услуге за коју се ангажује научноистраживачка организација (максимално до 800.000 динара по иновационом ваучеру).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  Јавни позив за доделу иновационих ваучера расписан је 11. новембра 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка опредељених средстава

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  7 дана од подношења пријаве

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 100.000.000 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Иновационим ваучером се покрива 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност. Подносиоци пријава су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга.

Једном подносиоцу пријаве може бити одобрено више иновационих ваучера у укупном максималном износу до 2.400.000 динара.

 

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

 

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за подносиоца пријаве, односно за решавање неког техничког/технолошког проблема које подносилац пријаве одреди. Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја);
 • Техно-економска анализа у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе;
 • Специфична стручна обука у вези са развојем технолошког решења. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.

 

УСЛОВИ:

Подобни корисници иновационих ваучера су микро, мала и средња привредна друштва у већинском приватном власништву (минимално 51% приватног власништва), регистрована у Србији у складу са тренутно важећим Законом о привредним друштвима.

 

Подобна привредна друштва која задовољавају наведене критеријуме могу да се пријаве за иновационе ваучере како би покрила трошкове услуга које пружају научноистраживачке организације које спадају у једну од следећих категорија:

 • научноистраживачке организације из јавног сектора регистроване у Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном власништву);
 • научноистраживачке организације акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за научно-истраживачку делатност (укључујући и оне у приватном власништву). Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови програма иновационих ваучера са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/inovacioni-vauceri

 

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

           (: +381 11 655 56 96

 *: ivauceri@inovacionifond.rs