Skip to main content
Програм је у припреми

Програм акцелерације Катапулт 2022

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

ЦИЉНА ГРУПА: Микро и мала привредна друштва која развијају технолошку иновацију

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства и менторинг

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за овај програм биће расписан у јуну 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 60 дана од расписивања јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 5.000.000 ЕУР

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Катапулт у првој фази акцелерације нуди интензивни тромесечни менторски програм и обезбеђује финансијску подршку у виду бесповратних средстава од 20.000 до 50.000 евра. Након прве фазе, предузећима која обезбеде квалификовану инвестицију у року од девет месеци од завршетка акцелерације, на располагању је додатна финансијска подршка кроз коинвестирајући грант у висини квалификоване инвестиције, а максимално 300.000 евра по предузећу.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Програм акцелерације Катапулт је намењен иновативним предузећима која су у раној фази развоја производа и освајања тржишта, као и предузећa са доказаном тржишном тракцијом које имају за циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средстава. Катапулт се састоји од тромесечног програма интензивне обуке уз финансијску подршку у циљу што бржег развоја стартапа и креирања услова за брзи раст. Обука је организована кроз менторство које пружају локални и међународни експерти, успешни оснивачи стартапа и инвеститори, а све је прилагођено специфичним потребама стартапа у акцелератору.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства одобрена кроз програм акцелерације Катапулт се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

  • Трошкови тима/плате;
  • Услуге развоја производа, укључујући развој и тестирање технологије, истраживање и развој, итд;
  • Услуге пословног развоја (истраживање тржишта, развој партнерства/добављача, ангажовање стручних консултаната, итд.);
  • Услуге продаје и маркетинга;
  • Куповина робе неопходне за раст и развој предузећа;
  • Општи трошкови (закупнина, претплате на технологију/ пријаве/ податке, итд.).

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за програм акцеларације Катапулт су следећи:

  • Подносилац пријаве је легално регистрована пословна јединица, не старија од шест година, у тренутку подношења пријаве за програм.
  • Подносилац је приватно (најмање 80% у приватном власништву), микро или мало предузеће.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови програма акцелерације Катапулт, може се видети на сајту Фонда за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-katapult, као и на https://katapult-akcelerator.rs/ 

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

katapult@inovacionifond.rs