Skip to main content
Програм је затворен

Програм акцелерације Катапулт 2022

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

ЦИЉНА ГРУПА: Микро и мала привредна друштва која развијају технолошку иновацију

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства и менторинг

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јавни позив за подношење пријава је отворен од 8. јула 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 17. октобар 2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 60 дана од затварања јавног позива

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Катапулт у првој фази акцелерације нуди интензивни тромесечни менторски програм и обезбеђује финансијску подршку у виду бесповратних средстава од 2,4 милиона динара до 6 милиона динара (у зависности од фазе развоја). Након прве фазе, учесници програма који обезбеде квалификовану инвестицију у року од девет месеци од завршетка акцелерације, на располагању је додатна финансијска подршка кроз коинвестирајући грант у висини квалификоване инвестиције, а максимално 36 милиона динара по учеснику.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Програм акцелерације Катапулт је намењен стартапима који су у раној фази развоја производа и освајања тржишта, као и онима са доказаном тржишном тракцијом који имају за циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средстава. Катапулт се састоји од тромесечног програма интензивне обуке уз финансијску подршку у циљу што бржег развоја стартапа и креирања услова за брзи раст. Обука је организована кроз менторство које пружају локални и међународни експерти, успешни оснивачи стартапа и инвеститори, а све је прилагођено специфичним потребама стартапа у акцелератору.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства одобрена кроз програм акцелерације Катапулт се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

  • Трошкови тима/плате
  • Услуге развоја производа, укључујући развој и тестирање технологије, истраживање и развој, итд.
  • Услуге пословног развоја (истраживање тржишта, развој партнерства/добављача, ангажовање стручних консултаната, итд.)
  • Услуге продаје и маркетинга.
  • Куповина робе неопходне за раст и развој предузећа.
  • Општи трошкови (закупнина, претплате на технологију/пријаве/податке, итд.)

УСЛОВИ:

Услови које морају испунути подносици пријава за програм акцеларације Катапулт су следећи:

  • Подносилац пријаве је легално регистровани привредни субјекат, не старији од шест (6) година у време подношења захтева за Катапулт.
  • Подносилац пријаве је у приватном сектору (најмање 80% у приватном власништву), микро или мало предузеће.
  • Подносилац пријаве мора бити у већинском власништву (> 50%) оснивачког тима предузетника.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови програма акцелерације Катапулт доступни су на интернет страници Фонда за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-katapult, као и на https://katapult-akcelerator.rs/ 

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

katapult@inovacionifond.rs