Skip to main content
Програм је у припреми

Паметни почетак (Smart Start) 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

ЦИЉНА ГРУПА: Тимови и микро привредна друштва у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 90% од одобреног буџета пројекта (максимално до 3.600.000 динара), док најмање 10% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Планирано је да јавни позив за подношење пријава буде отворен у децембру 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: до 90 дана од дана расписивања јавног позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од подношења пријаве

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Накнадно ће бити утврђен тачан износ

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Кроз Паметни почетак одобрава се до 3.600.000 динара (оквирно 30.000 евра), односно до 90% укупно одобреног буџета пројекта. Најмање 10% одобреног буџета пројекта обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда.

Сви корисници финансирања ће добити 600.000 динара (оквирно 5.000 евра) додатних средстава која су опредељена за менторску подршку.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Кроз програм Паметни почетак Фонд пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). Корисници Програма имаће на располагању финансијску и менторску подршку, која ће им помоћи у спровођењу прве фазе истраживања тржишта, развоју производа, успостављању пословног модела и започињању припрема за следећу фазу прикупљања финансијских средстава.

Сви корисници Програма морају реализовати своје пројектне активности у периоду од најмање 4 до максимум 6 месеци.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Следеће категорије трошкова се сматрају подобним за финансирање:

  • Људски ресурси (плате/накнаде за лица ангажована на пројекту, укључујући све социјалне доприносе и порезе на доходак за лични рад на пројекту)
  • Трошкови закупа канцеларијског простора и пословне подршке (књиговодствене услуге, правне услуге и сл.)
  • Опрема и средства потребна за развој (не укључујући коришћену или половну опрему и средства)
  • Екстерне услуге потребне за развој пословања.
  •  

УСЛОВИ:

Прихватљиви подносиоци пријава за овај програм су:

  • тимови који се састоје од 2 до 5 чланова, са најмање 51% тима који су резиденти Републике Србије, и
  • микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији не дуже од 2 године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених.

У случајевима када пријаву подноси тим, уколико је финансирање одобрено, од подносиоца ће се захтевати да оснују предузеће у складу са Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано привредно друштво мора бити у 100% власништву предложених чланова тима. Сви чланови тима морају бити сувласници у новооснованом привредном друштву, а проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора, али најмање 51% власништва мора бити додељено члановима тима који бораве у Србији.

Напомена: Фонд задржава право промене услова и карактеристика програма уколико се покаже да је то неопходно, а пре расписивања јавног позива за дати програм.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови и сет неопходне документације објављeни су на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/pametni-pocetak

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

smartstart@inovacionifond.rs