Skip to main content
Програм је затворен

Програм акцелерације Катапулт 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност  

ЦИЉНА ГРУПА: Микро и мала привредна друштва која развијају технолошку иновацију

ТИП МЕРЕ: Менторинг и бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Планирано је да јавни позив за подношење пријава буде отворен у јулу 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: до 90 дана од дана расписивања позива

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: /

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Катапулт у првој фази акцелерације нуди интензивни тромесечни менторски програм и обезбеђује финансијску подршку у виду бесповратних средстава од 2,4 милиона динара до 6 милиона динара (у зависности од фазе развоја). Након прве фазе, учесници програма који обезбеде квалификовану инвестицију у року од девет месеци од завршетка акцелерације, на располагању је додатна финансијска подршка кроз коинвестирајући грант у висини квалификоване инвестиције, а максимално 36 милиона динара по учеснику.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Програм акцелерације Катапулт је намењен стартапима који су у раној фази развоја производа и освајања тржишта, као и онима са доказаном тржишном тракцијом који имају за циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средстава. Катапулт се састоји од тромесечног програма интензивне обуке уз финансијску подршку у циљу што бржег развоја стартапа и креирања услова за брзи раст. Обука је организована кроз менторство које пружају локални и међународни експерти, успешни оснивачи стартапа и инвеститори, а све је прилагођено специфичним потребама стартапа у акцелератору.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Кроз програм Катапулт Фонда за иновациону делатност, стартапима у Србији су на располагању интензивна обука и менторство кројено по њиховим потребама (од стране локалних и међународних стручњака из различитих области технолошког предузетништва и инвеститора), као и бесповратна финансијска подршка за стартапе који обезбеде квалифоковану инвестицију у току или након периода акцелерације у износу до максимално 36 милиона динара.

Средства одобрена кроз програм акцелерације Катапулт се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

  • Трошкови тима/плате
  • Услуге развоја производа, укључујући развој и тестирање технологије, истраживање и развој, итд.
  • Услуге пословног развоја (истраживање тржишта, развој партнерства/добављача, ангажовање стручних консултаната, итд.)
  • Услуге продаје и маркетинга.
  • Куповина робе неопходне за раст и развој предузећа.
  • Општи трошкови (закупнина, претплате на технологију/пријаве/податке, итд.)

УСЛОВИ:

Подобни подносиоци пријава за програм Катапулт су микро и мала предузећа не старија од шест година у тренутку подношења пријаве у већинском (минимално 80%) приватном власништву и у већинском власништву (> 50%) оснивачког тима предузетника., која имају приход мањи од 8 милиона евра у једној од претходне две године.

Напомена: Фонд задржава право промене услова и карактеристика програма уколико се покаже да је то неопходно, а пре расписивања јавног позива за дати програм.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови програма акцелерације Катапулт доступни су на интернет страници Фонда за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-katapult, као и на https://katapult-akcelerator.rs/ 

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

+381 11 655 56 96

katapult@inovacionifond.rs