Skip to main content
Програм је затворен

Програм раног развоја 2023

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм раног развоја

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм раног развоја

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА: Микро и мала привредна друштва која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства у максималном износу од 70% од одобреног буџета пројекта, а максимално до 120.000 евра, док најмање 30% обезбеђује корисник средстава из других извора, независних од Фонда.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 21. јун 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 15. септембар 2023. године (до 12 часова)

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 90 дана од затварања јавног позива

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 10.030.000 ЕУР (средства се деле са Програмом суфинансирања иновација и Програмом сарадње науке и привреде, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Максимални износ који се одобрава кроз овај програм је 120.000 евра (што представља најмање 70% од укупно одобреног буџета пројекта)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:
• Људски ресурси (може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
• Опрема и материјал за истраживање и развој (који се користи у пројектне сврхе, укључујући купљену опрему, као и изнајмљену или узету на лизинг изнајмљену опрему, као и онлајн услуге и алате);
• Пословни простор и подршка пословању (до максималног износа од 1.000 евра месечно);
• Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
• Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
• Трошкови маркетинга, продаје и пословног саветовања (до максималног износа од 20% укупно одобреног буџета пројекта, укључујући саветнике за развој пословања, истраживање тржишта, посећивање конференција, трошкове путовања (без дневница), израду промотивног материјала, дизајн и креирање интернет странице);
• Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

УСЛОВИ:
• Mикро или мало привредно друштво у већинском приватном власништву резидената Републике Србије, основано у Србији и не старије од десет (10) година у тренутку подношења Пријаве

Могуће је подношење само једне пријаве по јавном позиву.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма раног развоја и сет неопходне документације објављују се на интернет презентацији Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-ranog-razvoja

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност
+381 11 655 56 96
minigrants@inovacionifond.rs