Skip to main content
Програм је затворен

Програм за развој и промоцију женског иновационог предузетништва

Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2021. годину.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој

ЦИЉНА ГРУПА:  Жене иновационе предузетнице.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: март / Април 2021. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама – до утрошка   средстава предвиђених за ову намену.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: Око 30 дана.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  :

Укупно 100.000.000,00 РСД бесповратних средстава, и то на Економској класификацији 423 – Услуге по уговорима у износу од 50.000.000 динара и на Економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 50.000.000 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити већи од 23.000.000 динара по одобреном пројекту.

ТИП МЕРЕ

– Бесповратна средства предвиђена Програмом опредељена су за следеће мере:

  1. за програме промоције женског иновационог предузетништва на националном и локалном нивоу, у оквиру средстава опредељених на Економској класификацији 423 – услуге по уговорима и
  2. за програме развоја и промоције женског иновационог предузетништва на локалном нивоу, у оквиру средстава опредељених на Економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти.

– Опредељена средства за реализацију Програма додељују се у складу са правилима државне помоћи мале вредности.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

– Средства за подршку развоју и промоцији женског иновационог предузетништва користе се за следеће намене:

1) у оквиру реализације мере из тачке 1. Програма, средства се могу користити за планирање, израду и спровођење промотивне кампање о значају развоја женског иновационог предузетништва на националном и локалном нивоу, организацију манифестација које доприносе промоцији и популаризацији женског иновационог предузетништва, као и за израду штампаних и мултимедијалних публикација које доприносе промоцији женског иновационог предузетништва у широј популацији и

2) у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма, средства се могу користити за израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ развој иновационих предузетничких вештина међу женама, за реализацију програма промоције женског иновационог предузетништва, за доделу подстицаја женама предузетницама у циљу унапређења и развоја њихових пословних иновационих капацитета, као и за друге пројекте којима се развија и промовише женско иновационо предузетништво на локалном нивоу.

УСЛОВИ:

– Право на коришћење бесповратних средстава намењених за реализацију мере из тачке 1. Програма има организација која испуњава услове прописане овим Програмом и која поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију наведене мере, док право на коришћење бесповратних средстава намењених за реализацију мере из тачке 2. Програма има јединица локалне самоуправе која испуњава услове прописане овим Програмом и поседује искуство у реализацији истих или сродних пројеката и достави индикаторе на основу којих ће пратити како реализација пројекта доприноси развоју женског иновационог предузетништва на територији јединице локалне самоуправе или организација која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе која испуњава услове прописане овим Програмом и која поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију наведене мере.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су Програмом и Јавним конкурсом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

– Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација може се видети на званичном сајту Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој приступом на линк: https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/.

КОНТАКТ :
Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и  технолошки развој

Милица Крстић, млађи саветник у Кабинету министра

+381 11 362 1537

milica.krstic@mbpi.gov.rs