Иновациони ваучери

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ ИНОВАЦИОНИХ ВАУЧЕРА

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА СУ ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ СЕКТОРА КАКО БИ ПОДИГЛИ НИВО ИНОВАТИВНОСТИ СВОЈИХ ПРОИЗВОДА И ПОСТАЛИ КОНКУРЕНТНИЈА НА ТРЖИШТУ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Фонд за иновациону делатност

ЦИЉНА ГРУПА:

Микро, мала и средња предузећа којима су потребне услуге научноистраживачког сектора како би подигли ниво иновативности својих производа и постали конкурентнија на тржишту.

ТИП МЕРЕ:

Бесповратна средства у форми ваучера, у износу од 60% од вредности услуге за коју се ангажује научноистраживачка организација (максимално до 800.000 динара по иновационом ваучеру).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 17. у фебруар 2021. године

 РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка опредељених средстава

 РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 7 дана од подношења пријаве

 ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 117.000.000 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Иновационим ваучером се покрива 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност. Подносиоци пријава су у обавези да суфинансирају преостали износ укупних трошкова услуга.

Једном подносиоцу пријаве у току оквиру овог програма могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за подносиоца пријаве, односно за решавање неког техничког/технолошког проблема које подносилац пријаве одреди. Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);
 • Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења (за ове сврхе може се користити највише 20% вредности иновационог ваучера).

УСЛОВИ:

Подносиоци пријава који кумулативно испуњавају следеће услове подобни су за пријаву за Програм иновационих ваучера:

 • Правна лица основана у складу са важећим Законом о привредним друштвима и регистрована у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
 • Привредна друштва разврстана као микро, мала или средња у складу са важећим Законом о рачуновоству;
 • Привредна друштва у већинском приватном власништу.

 

Подносиоци пријава који испуњавају наведене услове подносе пријаву за добијање иновационог ваучера за коришћење услуга јавних и свих осталих акредитованих научноистраживачких организација: универзитета, факултета, института и иновационих центара и других акредитованих научноистраживачких организација у Србији, укључујући и оне у приватном власништву.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив и Приручник у коме су детаљно описани услови Програма иновационих ваучера са пратећом документацијом, може се видети на сајту Фонд за иновациону делатност: http://www.inovacionifond.rs/program/inovacioni-vauceri

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност

(: +381 11 655 56 96

*: ivauceri@inovacionifond.rs