Skip to main content
Програм је активан

Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза

Развојна агенција Србије (РАС) расписала је јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза. 

Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза креиран је како би подржао унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава. Право учешћа у Програму имају друштва која обављају делатност из следећих сектора:

 • прехрамбена индустрија и производња пића (изузев минералне и остале флаширане воде);
 • производња намештаја;
 • модна индустрија, заштитна и радна одећа и обућа;
 • производња гуме и пластике;
 • производња машина и опреме;
 • производња електричне и рачунарске опреме;
 • производња металних производа.

Циљ програма је повећање прихода извоза селектованих сектора, повећање степена искоришћености постојећих производних капацитета домаћих привредних друштава, унапређење конкурентности и уравнотежење платног биланса Републике Србије, као и повећање пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

Бесповратна средства која се додељују у оквиру Програма могу се доделити за реализацију пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно за мере интервенције као што су:

 • Консултантска подршка за развојну стратегију позиционирања на циљаном тржишту
 • Консултантска подршка за активности извозног маркетинга
 • Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом
 • Консултантска подршка за унапређење извозних способност
 • Самостално излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима
 • Унапређење производних способности

За реализацију овог програма опредељено је 150 милиона динара, а јавни позив отворен је до 20. марта 2023. године.

Текст Јавног позива, као и комплетну документацију можете пронаћи ОВДЕ.