Skip to main content
Програм је затворен

Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2023. години

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Развојна агенција Србије

ЦИЉНА ГРУПА: Производни сектори који су предмет подршке Програма су:Сектор прехрамбене индустрије (примарна пољопривредна производња, конзервисање свежег воћа, језграстог воћа или поврћа замрзавањем, сушењем, стављањем у уље или сирће, стављањем у конзерве и производња нарезаног и очишћеног воћа нису подржани овим програмом); – сектор дрвне индустрије (производња намештаја); – сектор модне индустрије (производња одевних предмета, обуће и модних аксесоара); – сектор производње гуме и пластике; – сектор производње машина и опреме за друге намене; – сектор производње електричне опреме; – сектор производње металних производа.;

ТИП МЕРЕ :Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова пројектних активности без ПДВ. Рефундација трошкова се врши након комплетне реализације активности која је обухваћена Планом интервенција прихваћеног од стране РАС, уз достављање одговарајуће документације, а након што РАС верификује да су активности завршене.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 3. квартал 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  60 дана

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 45 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 150.000.000,00 дин.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Кориснику може бити одобрен максималан износ од 10.000.000,00 РСД

НАМЕНА ПРОГРАМА: Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим Програмом могу се доделити у вези са реализацијом пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима

КОНТАКТ :

Оља Павловић – olja.pavlovic@ras.gov.rs

Марија Кабадајић – marija.kabadajic@ras.gov.rs