Skip to main content
Програм је затворен

Менторинг

МЕНТОРИНГ УСЛУГА  СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ, који је део програма „УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – ФАЗА 2“

Микро, мала и средња привредна друштва који су регистровани за обављање делатности у једном од четири сектора прерађивачке индустрије и то индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:

Развојна агенција Србије

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА :

3.500.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Крај фебруара 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:

Половина априла 2020. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:

Крај маја 2020. године

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС  

Процес менторинга представља стручну нефинансијску помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту. У зависности од потребе привредног субјекта, за време спровођења Програма, ментор ће пружити од 25 до 50 сати једном привредном субјекту.

ТИП МЕРЕ:

Менторинг је тип бесплатне, свеобухватне, континуиране, саветодавне/ нефинансијске подршке привредним субјектима коју пружају сертификовани ментори.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Менторинг је свеобухватан процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице – ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта.
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.
 •  

Услугу менторинга пружају радно ангажована лица у Акредитованој регионалној развојној агенцији, која поседују сертификат да су успешно завршила обуке за менторе које је организовала Национална агенција за регионални развој или Развојна агенција Србије у оквиру Пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуге за ММСП на Западном Балкану-фаза 2” (РАС – JICA) финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA.

УСЛОВИ:

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

 • да су регистровани на територији Републике Србије пре фебруара 2017. године;
 • да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да су у већинском приватном власништву.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Развојне агенције Србије одмах по објави Јавног позива

https://ras.gov.rs

КОНТАКТ :

Развојна агенција Србије

Анђелка Соскић

Ивана Тасић

*: mentoring4sektora@ras.gov.rs