Skip to main content
Програм је затворен

Oбуке, савети, менторинг

СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА

ОБУКЕ,  САВЕТИ,  МЕНТОРИНГ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН ПОТЕНЦИЈАЛНИМ И ПОСТОЈЕЋИМ МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, ЗАДРУГАМА И КЛАСТЕРИМА

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: током целе године

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, Акредитоване регионалне развојне агенције

Обуке:

Кроз програм стандардизованог сета услуга, у 17 Акредитованих регионалних развојних агенција широм Србије, потенцијалним као и постојећим МСПП у складу са интересом корисника обезбеђене су следеће бесплатне обуке:

  • Обука за почетнике у пословању (у трајању од два дана);
  • припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
  • финансијско управљање (у трајању од два дана);
  • извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
  • маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
  • електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
  • преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
  • иновације (у трајању од једног дана);
  • припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
  • учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана).

Саветодавне услуге:

–  Помоћ при изради пословног плана за кредите за почетнике и осталих кредита код Фонда за развој,  Гаранцијског фонда Војводине и за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање,

–  Помоћ у припреми документације и пријаве за програме које спроводе Министарство привреде и Развојна агенција Србије и помоћ при регистрацији и оснивању МСПП.

Менторинг:

–  Представља заједнички рад ментора и предузећа/предузетника у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање.

Услуге по овом програму можете добити у  свакој акредитованој регионалној развојној агенцији на територији Републике Србије:

https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije

КОНТАКТ :

Развојна агенција Србије                                                          

Дубравка Живковић

Телефон : +381 11 3398 484

E-mail: dubravka.zivkovic@ras.gov.rs