Skip to main content
Програм је активан

Подршка самозапошљавању

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне службе за запошљавање

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Континуирано током целе године

ТИП МЕРЕ: Нефинансијска подршка самозапошљавању

У Националној служби, развој предузетништва и подстицање  самозапошљавања укључује и нефинансијску подршку која подразумева саветовање  и информисање у вези са самозапошљавањем, укључивање у обуку из области предузетништва, као и пословно саветовање кроз програм менторинга.

Информативне и саветодавне услуге обухватају информисање, саветовање, стручну помоћ и мотивисање лица оријентисаних ка предузетништву и друге послове од значаја за отпочињање обављања сопствене делатности. Незапослени који размишљају о сопственом бизнису, као о начину да реше проблем свог запослења, у филијалама Националне службе за запошљавање могу да се информишу о правној регулативи, потенцијалним изворима финансирања, порезима и доприносима за предузетнике, начину израде Бизнис плана као и о начину остваривања права на субвенцију за самозапошљавање.

Филијале Националне службе за запошљавање константно, током целе године, организују и изводе обуке из области предузетништва под називом „Пут до успешног предузетника“. Ову обуку изводе запослени у филијалама Националне службе. Ова обука има за циљ да полазницима омогући да провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике уласка у приватни посао, да се информишу о поступку регистрације делатности и актуелним законским прописима као и да науче да попуне бизнис план. Обухвата пет области: основе предузетништва, правни аспект бизниса, порезе и доприносе за предузетнике,  Бизнис план радионицу и информације о уговорним обавезама према Националној служби. Од 24. јануара 2022. године, незапослена лица могу ову обуку завршити и онлајн, преко посебне платформе са сајта Националне службе за запошљавање.

Национална служба за запошљавање, такође, пружа и подршку предузетницима – корисницима субвенције за самозапошљавање у првим годинама пословања кроз пружање услуга менторинга. Циљ менторинга је унапређење њиховог пословања ради опстанка на тржишту кроз стручне савете, консултантски рад и информације обучених ментора.  Менторинг програм подразумева дијагнозу стања започетог бизниса, стручне савете и информације које пружају  компетентни сарадници у пословним просторијама предузетника. Сагледава се пословање предузетника, утврђују закључци и дају препоруке предузетнику за отклањање недостатака и унапређење пословања

УСЛОВИ:

Да је лице на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање или да је потенцијални вишак запослених.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљније информације можете преузети на интернет страни Националне службе за запошљавање: nsz.gov.rs

КОНТАКТ: Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301.