Skip to main content
Програм је активан

Кредитна подршка за пољопривредна газдинства

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Општинска управа- Одељење за привреду и ЛЕР

НАЗИВ ПРОГРАМА : Кредитна подршка за пољопривредна газдинства

ЦИЉНА ГРУПА : Регистована пољопривредна газдинства у активном статусу

ТИП МЕРЕ : Субвенционисање камате на пољопривредне кредите

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : јун 2021

РОК ЗА ПРИЈАВУ : Корисници могу да аплицирају до 30.11.2021. односно до утрошка средстава предвиђених конкурсом.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 15 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 500.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : 120.000,00 – 500.000,00 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Општина у сарадњи са неком од банака реализује кредитну подршку за пољопривредна газдинства у активном статусу.Општина субвенционише камату а пољопривредна газдинства враћају главницу. Реч је о краткорочним кредитима који се реализују на годину дана.

НАМЕНА ПРОГРАМА :Набавка механизације, грла стоке и обртна средства.

УСЛОВИ : Пољопривредно газдинство у активном статусу које банка процени да је кредитно способно.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : www.novavvaros.rs

КОНТАКТ :
Анита Ибровић
ibrovicanita@gmail.com
063 11 72 174