Skip to main content
Програми подршке

Дуално образовање

Дуално образовање је модел наставе у средњем стручном образовању и васпитању који предвиђа да ученици истовремено стичу теоријска знања у школи и практична знања и вештине у компанијама.
Циљ увођења дуалног одбразовања је да се одговори на потребе привреде за адекватним кадровима.

Корист од увођења дуалног образовања је велика и за компаније и за младе који по завршетку школовања нису имали применљива знања потребна за рад, јер се на тај начин избегавају додатни трошкови послодаваца за обуку кадрова и оспособљавање за посао.

Детаљније информације о дуалном образовању можете пронађи на следећим линковима:

  1. Дуално средње стручно образовање у Србији- студија изводљивости
  2. Закон о дуалном образовању