Skip to main content
Програм је активан

ЕУ за Србију – ЕБРД

Мала и средња предузећа у Србији (МСП) ће имати прилику да унапреде своју конкурентност захваљујући новом програму „ЕУ за Србију – ЕБРД саветодавна подршка МСП“.

Путем прилагођене саветодавне подршке и подучавања од стране домаћих и међународних саветника, програм ће помоћи малим и средњим предузећима у Србији да повећају конкурентност и унапреде своје пословање. Програм подржава Европска унија (ЕУ) са 2 милиона евра из националног Инструмента за претприступну помоћ, имплементира га Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије.

Предузећа ће имати прилику да добију широк спектар саветодавних услуга, укључујући имплементацију стандарда квалитета, маркетиншке стратегије, финансијске анализе, израду пословног плана и увођење информационог система управљања. Ово ће омогућити МСП да побољшају конкурентност, ефикасност и извоз. Средства које је ЕУ определила ће покрити трошкове за ове саветодавне услуге, које делимично сносе и фирме.

Предузећа могу да се пријаве за подршку у области: 

 • Унапређење финансијског управљања и извештавања;
 • Информациони системи (производни и финансијски);
 • Стратегије развоја и извоза;
 • Инжeњеринг (израда главних пројеката нових постројења, технолошке студије, итд.);
 • Енергетска ефикасност;
 • Реорганизација и припрема пословних планова;
 • Тражење пословних партнера и инвеститора;
 • Заштита животне средине (укључујући и ISO 14000 и FSC CoC);
 • Стандардизација (CE, ISO, HACCP, Global GAP, итд);

Право да аплицирају имају предузећа која задовољавају следеће критеријe:

 • Мала или средња домаћа предузећа у свим пословним секторима, са изузетком војне и дуванске индустрије, индустрије жестоких пића, осигурања, банкарства, финансијских услуга и игара на срећу;
 • Већински приватна и у већинском домаћем власништву;
 • Постоје најмање две године;
 • Од 10 до 500 запослених;
 • Финансијска стабилност и потенцијал раста.

Финалну одлуку о свакој апликацији доноси ЕБРД.

Имплементациони период програма је 48 месеци. У зависности од величине предузећа и броја запослених, предузећа сносе део пројектних трошкова у износу до 60% за пројекте са домаћим консултантима, и до 18% за пројекте који захтевају подршку међународних саветника.

Молимо посетите https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/serbia.html или контактирајте  ЕБРД канцеларију  у Београду на  011 212 0872 или е-маил: knowhowserbia@ebrd.com за додатне информације.