Подршка самозапошљавању

Програм је АКТИВАН

НЕФИНАНСИЈКА ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ ЦЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉВАЊЕ И ВИШКОВИМА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Филијале Националне службе за запошљавање

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Континуирано током целе године

ТИП МЕРЕ: Нефинансијска подршка самозапошљавању

НАМЕНА ПРОГРАМА: У Националној служби, развој предузетништва и подстицање  самозапошљавања укључује и нефинансијску подршку која подразумева саветовање  и информисање у вези са самозапошљавањем, укључивање у обуку из области предузетништва, као и пословно саветовање кроз програм менторинга.Информативне и саветодавне услуге обухватају информисање, саветовање, стручну помоћ и мотивисање лица оријентисаних ка предузетништву и друге послове од значаја за отпочињање обављања сопствене делатности. Незапослени који размишљају о сопственом бизнису, као о начину да реше проблем свог запослења, у филијалама Националне службе за запошљавање могу да се информишу о правној регулативи, потенцијалним изворима финансирања, порезима и доприносима за предузетнике, начину израде Бизнис плана као и о начину остваривања права на субвенцију за самозапошљавање.

Филијале Националне службе за запошљавање константно, током целе године, организују и изводе дводневне обуке из области предузетништва под називом „Пут до успешног предузетника“. Ову обуку изводе запослени у филијалама Националне службе. Ова обука има за циљ да полазницима омогући да провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике уласка у приватни посао, да се информишу о поступку регистрације делатности и актуелним законским прописима као и да науче да попуне бизнис план. Обухвата пет области: основе предузетништва, правни аспект бизниса, порезе и доприносе за предузетнике,  Бизнис план радионицу и информације о уговорним обавезама према Националној служби. Национална служба за запошљавање, такође, пружа и подршку предузетницима – корисницима субвенције за самозапошљавање у првим годинама пословања кроз пружање услуга менторинга. Циљ менторинга је унапређење њиховог пословања ради опстанка на тржишту кроз стручне савете, консултантски рад и информације обучених ментора.  Менторинг програм подразумева дијагнозу стања започетог бизниса, стручне савете и информације које пружају  компетентни сарадници у пословним просторијама предузетника. Сагледава се пословање предузетника, утврђују закључци и дају препоруке предузетнику за отклањање недостатака и унапређење пословања

УСЛОВИ:Да је лице на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање или да је вишак запослених.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Детаљније информације можете  директно  преузети на интернет страни Националне службе за запошљавање: http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/pokreni-sopstveni-posao.cid205 и http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/edukacija/obuka_za_zapo_injanje_sopstvenog_posla.cid257

 

КОНТАКТ:

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301