Подстицај по кошници пчела

Програм је У ПРИПРЕМИ

Подстицаји у сточарству по кошници пчела

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА: Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ТИП МЕРЕ: Подстицаји за производњу који спадају у директна плаћања су у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја;

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:    15.април 2021. године

 РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Oд од 15. априла до 31. маја текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 600.000.000 РСД бесповратних средстава у 2021. години

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:   Подстицаји за кошнице пчела у износу од 720 динара по кошници

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подстицаји по кошници пчела намењени су подршци пчеларству. Регистрована пољопривредна газдинства добијају подстицај за пчелиња друштва која су пријављена и регистрована у Централној бази подтатака о обележавању животиња и то за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

УСЛОВИ:Право на подстицаје имају:

  • правно лице,
  • предузетник и
  • физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Подстицај се остварују за  најмање а најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

Термин за подношење захтева за подстицаје по кошници пчела је од 15. априла до 31. маја .Бесповратна средства износе 720 динара по кошници. Потребно је поднети само захтев

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela/

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

  Управа за аграрна плаћања

  +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

   uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs