Подстицај по кошници пчела

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА

Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 600.000.000 РСД бесповратних средстава у 2020. години

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:     15.април 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Oд 15. априла до 31. маја текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  Подстицаји за кошнице пчела у износу од 720 динара по кошници

ТИП МЕРЕ: Подстицаји за производњу који спадају у директна плаћања су у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Зaкон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји по кошници пчела намењени су подршци пчеларству. Регистрована пољопривредна газдинства добијају подстицај за пчелиња друштва која су пријављена и регистрована у Централној бази подтатака о обележавању животиња и то за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

УСЛОВИ: Право на подстицаје имају:правно лице,предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Подстицај се остварују за  најмање а најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.Термин за подношење захтева за подстицаје по кошници пчела је од 15. априла до 31. маја.Бесповратна средства износе 720 динара по кошници.Потребно је поднети само захтев.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs